Przyjdź i poczuj klimat Dzikiego Zachodu

Bożejewiczki k. Żnina

Bożejewiczki k. Żnina
Miasto Western

Weekend z pojazdami dwukołowymi i trójkołowymi 14-16 czerwca 2019

Weekend z pojazdami dwukołowymi i trójkołowymi

 

TERMIN ZLOTU: 14 - 16 CZERWCA 2019

REJESTRACJA ZLOTOWICZÓW

Zapraszamy do rejestracji na e-mail: zlotmoto.silverado@wp.pl

W treści wiadomości wpisujemy:
1. Imię i Nazwisko
2. Numery rejestracyjne
3. Model, silnik, rok produkcji
4. Liczba osób
5. Miejscowość
6. Fotka motocykla/ trajki

REJESTRACJA TRWA DO: 12 czerwca 2019!

Przesłanie wymienionych wyżej danych wraz ze zdjęciem pojazdu oznacza zgodę właściciela pojazdu z klauzulą RODO na przetwarzanie danych osobowych przez miasteczko western Silverado City (regułka RODO znajduje się u dołu strony).

KOSZT ZLOTU

TANIEJ dla ZAREJESTROWANYCH ZLOTOWICZÓW: Osoby, które wcześniej zarejestrują się (szczegóły poniżej) płacą 20 zł/os.* (zarówno kierowcy, jak i pasażerowie)
OPŁATA dla osób, które NIE ZAREJESTRUJĄ SIĘ WCZEŚNIEJ: 30 zł/os.*
Dzieci zlotowiczów do 12 lat – wejście gratis oraz całodniowe korzystanie z dmuchanego placu zabaw!

*Opłata jest jednorazowa, za trzydniowy zlot, bez względu w jaki dzień uczestnik pojawi się na Zlocie.

PROGRAM ZLOTU

Piątek (14 czerwca)


10:00 Bramy Silverado City otwierają się dla zlotowiczów. Przydział numerów. Przejazd Zlotowiczów na miasteczko zlotowe.
15:00 Wjazd motocykli i trajek na główną ulicę miasta Silverado
17:00 Konkurencja dla Zlotowiczów: Wymiana koła na czas!
Konkurencja SLOW RACE!
19:00 Oficjalne rozpoczęcie Zlotu. Biesiada w Saloonie przy muzyce na żywo w wykonaniu zespołu „The Road House”
Dla chętnych: pieczenie kiełbasek przy ognisku w Forcie wojny secesyjnej
„Karaoke” w restauracji motoryzacyjnej „Route 66”
21:30 Pokaz Show w Saloonie – Gorąca NIESPODZIANKA!
01:00 Zakończenie pierwszego dnia Zlotu

Sobota (15 czerwca)


08:30 - 09:00 Pobudka Zlotowiczów przez grabarza
09:00 – 21:00 Przyjazd uczestników (nienocujących na terenie Silverado City) na miejsce. Przydział numerów dla nowych Zlotowiczy.
09:00-10:30 Śniadanie dla Zlotowiczów w Saloonie
11:00 Otwarcie Silverado City dla odwiedzających
11:40 – 12:10 Scenka z życia mieszkańców Silverado City
12:40 – 13:20 Największy w Polsce NAPAD NA BANK!
13:40 Parada trajek i motocykli główną ulicą Silverado City
14:00 Wyjazd Zlotowiczów z miasteczka - Rozpoczęcie parady po Pałukach
14:10 – 15:00 Przerwa obiadowa dla odwiedzających – pokaz w Saloonie!
15:00 Powrót Zlotowiczów z parady po Pałukach. Przejazd główną ulicą Silverado. Ustawienie trajek i motocykli wzdłuż głównej ulicy.
15:20 – 19:00 Konkurencje dla Zlotowiczów: Głośny wydech, Slow Rice, Toczenie beczki, Wyścigi trajek!
17:00 Zakończenie zbierania głosów na najładniejszą trajkę i motocykl na Zlocie
19:00 Wręczenie pucharów za konkurencje. Wręczenie pucharów z konkursu: NAJŁADNIEJSZA TRAJKA I MOTOCYKL według publiczności.
Przejazd Zlotowiczów z głównej ulicy Silverado City na miasteczko zlotowe.
21:30 Spetakl Ognia „FIRESHOW”
22:30 Biesiada w Saloonie

NIEDZIELA (16 czerwca)


08:30 - 09:00 Pobudka Zlotowiczów przez grabarza
09:00 Przyjazd uczestników (nienocujących na terenie Silverado City) na miejsce.
09:00-10:30 Śniadanie dla Zlotowiczów w Saloonie
11:00 Otwarcie Silverado City dla odwiedzających
11:40 – 12:10 Scenka z życia mieszkańców Silverado City
12:40 – 13:20 Konne Show! NOWOŚĆ!
13:30 Parada trajek i motocykli główną ulicą Silverado City. OFICJALNE ZAKOŃCZENIE ZLOTU! Pamiątkowe zdjęcia.
13:50 – 14:40 Przerwa obiadowa dla odwiedzających – pokaz w Saloonie!
15:10 – 15:40 Największy w Polsce NAPAD NA BANK!
16:00 – 16:30 Cowboy’s Show

NOCLEG

Pole kampingowe w miasteczku zlotowym na terenie Silverado City.
Do dyspozycji toalety oraz prysznic.
Nie pobieramy dodatkowych opłat za nocleg!


SPRAWY TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE
Basior: 519766206, Kuba: 720778952


Klauzula RODO:
„Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywą (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu zlotowym przez Silverado City, organizatora Weekendu z pojazdami dwukołowymi i trójkołowymi", wyłącznie na potrzeby organizacji w/w przedsięwzięcia. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do wycofania zgody, wglądu w dane osobowe, ich poprawy i żądania usunięcia w każdej chwili począwszy od momentu wysłania zgłoszenia do dnia zakończenia Zlotu i usunięcia danych z bazy 17 czerwca 2019 r. Dane osobowe nie zostaną ujawnione publicznie ani przekazane osobom trzecim i pozostaną w wyłącznym administrowaniu przez organizatora w/w Zlotu”.